Så har Bogense Revyen uddelt sit første legat på 3.000,- til Bolværksmatroserne.

 

 

Samme dag var vi også selv heldige og modtog 15.000,- til indkøb af microportere fra Uffe, Karen & Otto greves fond.

v/Formand Jytte Andersen  

  Torvegade 12  

  5400 Bogense  

  tlf 6481 2185 

  bogenserevyen@gmail.com

Fordi teater er sjovt...